martie 13, 2019

AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

 

LEGEA  CONSUMATORULUI VULNERABIL

SEZONUL RECE 2021-2022

Începând cu 1 noiembrie 2021 intră în vigoare Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Potrivit legii, măsurile de protecţie socială în scopul prevenirii și combaterii sărăciei energetice constau în acordarea de ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale şi sunt:

  • Ajutor pentru încălzirea locuinţei;
  • Suplimentul pentru energie, acordat pe tot parcursul anului;

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt

  • Ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat
  • Ajutor pentru energie electrică
  • Ajutoare pentru gaze naturale
  • Ajutor pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

Consumatorii vulnerabili ( persoanele singure sau familiile cu venituri reduse) pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022.

 Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, in cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure, acest ajutor se acordă prin compensare procentuală în funție de venitul mediu net lunar.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propia răspundere privind componența familiei,veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Pentru verificarea datelor declarate DAS  va efectua verificări suplimentare în programe informatice și anchete sociale în cazul suspiciunilor de eroare și fraudă.

Cuantumul ajutorului pentru încălzire se scade din factura care atestă contravaloarea consumului lunar de către furnizori și nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat. 

Familiile și persoanele singure ale caror venituri  sunt de până la 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2.053 în cazul persoanei singure beneficiază  lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în cunatum de:

  1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică
  2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale
  3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică
  4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului si se platește furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului prevăzut la lit. a) – c) și direct titularului în cazul d).

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pentru suplimentul de enegie  se depune obligatoriu copie dupa factura de furnizare a energiei termice/energie electrica/gaze naturale

În cazul ajutorului pentru energie termică transmiterea formularelor și/sau depunerea cererilor se fac prin asociațiile de proprietari/locatari, iar pentru gaze naturale, energie electricîă și combustibili solizi și/sau petrolieri, formularele de cereere și declarație pe propia răspundere sunt puse la dispozitia solicitantilor decătre primării (DAS).

Pentru energie termica –  cererile si declaratiile, însoțite de actele doveditoare se depun prin asociatiile de proprietari, iar cei care depun individual trebuie sa aiba obligatoriu pe cerere stampila asociatiei, semnatura și numarul de persoane inregistrate la locuinta respectiva.

Solicitatul ajutorului pentru încălzire poate intra în posesia formularului de cerere și declarație pe propia răspundere și de pe sait-ul Directiei de Asistenta Sociala.

Sari la conținut