Direcții și Servicii

 

 

 

 

 

Denumire Compartiment Functie/Persoana Contact Program Lucru
Director Executiv

 

Director Executiv

 

mail:director@dasdts.ro

 

tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Serviciul Secretariat Administrativ Arhiva-Registratura

 

Sef Serviciu- Rus Razvan Cristian

 

mail:dasdts@dasdts.ro

 

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Serviciul Protectia Drepturilor Copilui

 

Sef Serviciu- Pausan Tatiana

 

mail:serviciulprotectiedreptcopil@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Serviciul Financiar Contabilitate

 

Sef Serviciu- Schiopu Mihaela Eliza

 

mail:financiarcontabilitate@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Compartiment Achizitii Inspector Urziceanu Ion

 

mail:achizitii@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Serviciul Asistenta Sociala

 

Sef Serviciu-Bazavan Mirela Monica Florina

 

mail:serviciulasistentasociala@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Birou Alocatii

 

Inspector

Ciobanu Mariana

mail:biroualocatii@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Serviciul Monitorizare

 

Sef Birou

Marghescu Florin

mail:serviciulmonitorizare@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Birou Facilitati Transport Public Local

 

Sef Birou

Sireteanu Ghizela

mail:biroutransportpubliclocal@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Serviciul Protectie Speciala

 

Sef serviciu

Andritescu Alina

mail:serviciulprotectiespeciala@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Serviciul Protectia Familiei.Ajutoare pentru Incalzire Inspector

Craciunescu Mihaela

Franculescu Lavinia

mail:birouprotectiafamiliei@dasdts.ro Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Birou Protectia Persoanelor Varstnice Sef Birou

Bobia Cristina

mail:birouprotectiapersoanevarstnice@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Serviciul Resurse Umane

 

Sef Serviciu

Manescu Mariana

mail: resurseumane@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Compartiment Juridic.Relatii cu Publicul

 

Consilier Juridic

Tiutiu Liviu Marian

mail:compartimentjuridic@dasdts.ro

Tel: 0252/329577

Fax:0352/401029

 

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Cresa Drobeta Inspector

Chirculescu Camelia

mail:cresa@dasdts.ro

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri 8-14ºº