martie 5, 2019

Direcții și Servicii

 

 

 

Datele de contact ale  compartimentelor din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

 

Denumire Compartiment

 

Program Lucru Funtie/Persoana Contact
 

Director Executiv

 

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

Director Executiv

Alisa-Bianca ALSTANI

 

 

0252/329577

mail:director@dasdts.ro

 

Serviciul Secretariat Administrativ Arhiva-Registratura

 

 

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

Sef Serviciu- Rus Razvan Cristian

 

Tel:0252/329577

Fax:0352/401029

mail:dasdts@dasdts.ro

 

Serviciul Asistenta Sociala

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Sef Serviciu-Bazavan Mirela Monica Florina

 

0252/329577

 

Serviciul Financiar Contabilitate

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Sef Serviciu- Schiopu Mihaela Eliza

 

0252/329577

mail: financiarcontabilitate@dasdts.ro

 

Birou Achizitii

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Rotescu Corina Daniela

 

0252/329577

mail: achizitii@dasdts.ro

 

Birou Alocatii

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

Sef Birou- Mihartescu Radu Mircea  

0252/329577

 

Birou Transport Public Local

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Sef Birou- Sireteanu Ghizela  

0252/329577

 

0252/329577

 

Serviciul Monitorizare

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

 

Sef Serviciu Marghescu Florin

Sef Birou- Rogobete Mihaita Ionul

 

0252/329577

Serviciul Protectie Speciala

 

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Sef Serviciu- Andritescu Alina

 

 

0252/329577

Serviciul Protectia Drepturilor Copilui

 

 

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Sef Serviciu- Pausan Tatiana

 

0252/329577

 

Birou Protectia Persoanelor Varsnice

 

 

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Sef Birou- Bobia Cristina Daniela

 

0252/329577

Birou Protectia Familiei.Ajutoare pentru Incalzire  

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

Inspector – Băzăvan Alina Aurora  

0252/329577

 

Serviciul Resurse Umane

 

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Sef Serviciu- Alstani Alisa Bianca

 

0252/329577

mail: resurseumane@dasdts.ro

 

Serviciul Crese

 

 

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Sef Serviciu-Vătuiu Florentin Dorian

0252/329577

 

 

Compartiment Juridic

 

Luni-Joi 8-16³º

Vineri-14ºº

 

 

Consilier Juridic- Enea Diana Antoaneta

 

 

 

0252/329577

 

 

0252/329577

 

Sari la conținut