March 13, 2019

INFORMATII privind acordarea  stimulentului  educational ( tichete  gradinita)

INFORMATII

privind acordarea  stimulentului  educational ( tichete  gradinita)

 

 Urmare  intrării în vigoare a Legii nr.248/2015 privind  stimularea   participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile  defavorizate,  se instituie  stimulentul  educațional, sub formă  de tichete sociale în valoare de 50  lei lunar. 

     CONDITII  DE  ACORDARE

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

     -venitul lunar pe membru de familie este de până la 284  lei  (de două ori nivelul venitului  minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ) .

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.

Prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă (absenţe medicale motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, învoiri ) sau  copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

 

Stimulentul se acordă lunar în perioada septembrie-iunie.

Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.

 

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

-Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (formularul tip)

– Copie si original acte identitate parinti (CI/BI)

– Copie si original certificate de nastere (copii)

– Copie si original certificat casatorie

– Adeverinta cu salariul net pe luna anterioara depunerii cererii,cupoane de pensie, somaj sau alte drepturi.

– Adeverinta de venit eliberata de Administratia Judeteana a Finantelor Publice ( ambii parinti)

– Dovada inscrierii/frecventarii activitatilor organizate de gradinita

Pentru beneficiarii de alocatie complementara si/sau venit minim garantat nu se mai solicita dovada veniturilor.