INFORMATII PRIVIND ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII

INFORMATII PRIVIND ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII

Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Reprezentantul legal al copilului poate fi: tutore, curator, părinţii naturali ai copilului, asistentul maternal profesionist. În caz de divorţ alocaţia se plăteşte părintelui la care s-a stabilit, prin hotărâre judecătorească, domiciliul copilului, căruia i s-a încredinţat spre creştere şi educare.

 

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii

  1. cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;
  2. copie si original CI/BI părinţi;
  3. copie si original – certificat de naştere copil;
  4. copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
  5. copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
  6. extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar
  7. dosar cu șină de carton
  8. alte documente după caz

 

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

 

Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este :

–       427 de lei pentru copii cu vârsta de pâna la 2 ani

–       214 de lei pentru copii cu vârsta de peste 2 ani

 

Pentru copilul cu dizabilități alocația de stat este de 427 lei.