SERVICIUL PROTECTIE SPECIALA

Solicitare-acordare-indemnizatie-persoana-cu-dizabilitati

solicitare-inaintare-dosar-incadrare-grad-de-handicap

Cerere referat pentru scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale

Cerere-aprobare-indemnizatie-persoana-cu-dizabilitati

Cerere-încetare-indemnizatie- deces persoană-cu-dizabilitati

Cerere-încetare-indemnizatie- schimbare domiciuliu sau reședință

Cerere-încetare-indemnizatie- schimbare încadrare grad de handicap

Solicitare anchetă socială – evaluare-reevaluare-incadrare-grad-handicap

INFORMAȚII PRIVIND PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
SERVICIUL PROTECȚIE SPECIALĂ

Activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Protecție Specială din cadrul Direcției de Asistență Socială se desfășoară în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006.
Conform Legii nr.448/2006, activitatea de protecție și promovare a drepturilor persoanelor cu handicap din cadrul Serviciului  Protecție Specială constă în:
– întocmirea anchetelor sociale necesare Comisiei de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor adulte/minori în raport cu deficiențele lor fizice, psihice și senzoriale precum și a reevaluării gradului de handicap. Ancheta socială se efectuează în baza actelor prezentate (B.I./C.I, certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, dispoziție de curatelă, acte doveditoare privind venitul, acte stare civilă, etc);
–  întocmirea anchetelor sociale necesare pentru Casa Județeană de Pensii Mehedinți – Serviciul de Expertiză Medicală în vederea evaluării/reevaluării pensiei de invaliditate a persoanelor adulte;
– întocmirea anchetelor sociale necesare acordării/menținerii indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal;
– întocmirea anchetelor sociale necesare angajării/menținerii asistentului personal al persoanei cu handicap grav cu asistent personal;
– întocmirea anchetelor sociale necesare pentru scutirea de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale;
– întocmirea fișei de monitorizare a minorilor cu dizabilități cu domiciliul/reședința pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin
– verificarea și întocmirea documentației necesare acordării indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal în baza cererii de opțiune emisă de către DGASPC Mehedinți. Acordarea dreptului la indemnizația menționată se face cu luna următoare depunerii cererii beneficiarului/reprezentantului legal;
– modificarea/încetarea plății indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal în baza solicitării scrise a persoanei cu handicap/a reprezentantului legal sau în urma investigațiilor de specialitate.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE
cerere tip solicitare anchetă socială
BI/CI original persoană bolnavă
certificat încadrare în grad de handicap /acte medicale
curatelă( dacă există )
acte doveditoare privind venitul, acte stare civilă

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI
cerere opțiune D.G.A.S.P.C. Mehedinți
cereri tip solicitare indemnizație
original BI/CI persoană cu handicap grav cu asistent personal sau, după caz, certificat naștere minor
după caz, original BI/CI părinte/reprezentant legal/curator/tutore al minorului sau persoanei adulte cu handicap grav cu asistent personal
decizie pensie/cupon pensie/adeverință salariat
curatelă sau tutelă
anchetă socială

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCETAREA INDEMNIZAȚIEI
cereri tip solicitare încetare indemnizație indemnizație
deces
schimbare încadrare grad de handicap
schimbare domiciliu/reședință persoană cu handicap
certificat deces
certificat încadrare grad handicap
CI persoană cu handicap

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII REFERATULUI SOCIAL PENTRU SCUTIREA DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE A REȚELELOR DE DRUMURI NAȚIONALE
cereri tip solicitare referatului social pentru scutirea de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale
Carte de identitate/certificat înmatriculare autoturism
CI persoană cu handicap
CI însoțitor
Certificat handicap