CRESA DROBETA TURNU SEVERIN

 

Direcția de Asistență Sociala are in structura sa 5 crese:

 

-Cresa ARLECHINO, Strada Maresal Averescu nr:79 – cu o capacitate de 30 locuri

-Cresa  PITICOT, str.I.C.Bratianu  nr.4  – cu o capacitate de 77 locuri

-Cresa  CASUTA POVESTILOR, str.Maresal Averescu  nr.4  – cu o capacitate de 40 locuri

-Cresa  MICUL PRINT, str.Trandafirilor nr.1 – cu o capacitate de 100 locuri

-Cresa  PRICHINDEL, str.Aurelian nr.19  – cu o capacitate de 32 locuri

 

Structura anului școlar pentru unitățile de educație timpurie antepreșcolară (crese) este aceeași cu cea stabilită pentru învățământul preșcolar.

În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, cursurile școlare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

Cresele ofera servicii sociale specializate pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor in varsta de pana la 3 ani. In situatia in care copilul inscris la cresa implineste varsta de 3 ani in timpul anului scolar, poate frecventa cresa pana la finalizarea anului scolar, fara a depasi varsta de 4 ani.

Dosarele se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala din str.Romana nr.1

Repartitia se face in ordinea inregistrari dosarelor, in functie de locurile disponibile.

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la cresa: 

 

  1. Dosar cu șină de carton
  2. Cerere tip completată
  3. Copie de pe certificatul de naștere al copilului;
  4. copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
  5. adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentanții legali,
  6. adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;
  7. avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

 

Important!Observatii:


Pentru parintii care nu realizeaza venituri – Adeverinta de venit  de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice

Pentru parintii care sunt in concediu de crestere copil – Adeverinta de la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala

În cazul absenței copilului din unitatea antepreșcolară pentru o perioadă mai mare de 3 zile se va prezenta avizul epidemiologic eliberat de către medicul de familie al copilului cu maximum 48 de ore anterioare întoarcerii în colectivitate/creșă.