INFORMATII PRIVIND ACORDAREA TICHET GRADINITA

TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ

Începând cu luna ianuarie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 49/2020, care modifică și completează Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, și are ca obiectiv reducerea abandonului școlar, a sărăciei și inechității sociale.
În acest context, dorim să facem cunoscut tututor persoanelor interesate principalele modificări aduse de lege:
Stimulentul educațional se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.
Prin excepție se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, dacă venitul pe persoană ,inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășește nivelul maxim de venit pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.
Eliminarea cererii – simplificarea administrativă prin care stimulentul se acordă din oficiu copiilor din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei. Cererea va fi depusă numai în cazul copiilor cu părinții la muncă în străinătate, încredințați, potrivit Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cuantumul tichetului social s-a modificat de la 105 lei la 120 de lei pe copil pe lună.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0252/329577
Birou protecția familiei.Ajutoare pentru încălzire