INFORMATII INSTITUTIONALIZARE

Informaţii cu privire la instituţionalizarea persoanelor vârstnice
Direcţia de Asistenţă Socială prin persoanele responsabile din cadrul Biroului Protecţia Persoanelor Vârstnice asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului-persoana vârstnică. Astfel, sunt asigurate servicii sociale de îngrijire la domiciliu prin personal de specialitate (îngrijitori), iar persoanele vârstnice care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sau nu solicită acordarea acestor servicii sunt sprijinite pentru accesarea măsurilor de asistenţă socială organizate în unităţi cu cazare.
În cadrul Biroului Protecţia Persoanelor Vârstnice, asistentul social are rolul de a identifica nevoile şi situaţiile de risc ale persoanei vârstnice şi de a combate marginalizarea şi excluderea socială. În acest sens profesionistul efectueză evaluarea iniţială a persoanelor vârstnice care solicită instituţionalizarea în cadrul centrelor pentru persoane vârstnice, sau centrelor de îngrijire şi asistenţă.
Activităţile care stau la baza îndeplinirii obiectivelor specifice Biroului Protecţia Persoanelor Vârstnice în procesul de întocmire a documentaţiei necesare pentru dosarul personal al persoanei vârstnice sunt: informarea beneficiarilor, efectuarea şi redactarea anchetei sociale, completarea grilei medico-sociale, eliberarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, emiterea dovezii.
Pentru persoanele vârstnice instituţionalizate, la solicitarea DGASPC Mehedinţi sau a altor unităţi cu cazare situate pe teritoriul României, se efectuează periodic anchete sociale cu privire la situaţia socio-materială actuală a familiei beneficiarului, necesare reevaluării dosarului personal al persoanei vârstnice.
Sunt considerate persoane vârstnice:
a) persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani (conform prevederilor art.6 lit.”bb” din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare);
b) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege (conform prevederilor art.1, alin.4 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Dosarul de internare într-un centru medico-social trebuie să conţină următoarele acte:
cererea pentru efectuare ancheta sociala;
documentele de identitate şi stare civilă (CI/BI, certificat de căsătorie, certificat deces partener/hotărâre divorţ, etc);
dovada veniturilor (cupon pensie);
ancheta socială întocmită de primăria de domiciliu;
fişă de evaluare socio-medicală (geriatrică);
grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
examen psihiatric;
adeverinţa de la medicul de familie că nu prezintă risc pentru viaţa în comun (nu suferă de boli contagioase, dependenţă de alcool, tulburări psihice grave);
adeverinţă de la medicul de familie cu precizarea afecţiunilor de care suferă conform diagnosticelor stabilite de medicii specialişti şi recomandarea acestuia privind admiterea în centru;
actul de proprietate al locuinţei de domiciliu;
bilete de externare din spital şi tratamentul recomandat de medicul specialist;
certificat de încadrare în grad de handicap dacă este cazul;
dovada ca nu poate beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu;
dispoziţie curatelă, CI/BI curator dacă este cazul;