INFORMATII PRIVIND ALOCATIA DE STAT

INFORMATII PRIVIND ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII
Conform Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare, alocația de stat se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.
Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.
Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 731 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
b) 292 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional;
c) 731 lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copiilor cu handicap.

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii
cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;
original CI/BI părinţi;
original – certificat de naştere copil;
hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar
alte documente după caz
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
Dosarul se depune online pe adresa de email dasdts@dasdts.ro sau personal de solicitant la primăria de domiciliu, respectiv Direcția de Asistență Sociala Drobeta Turnu Severin.