Cantina Ajutor Social

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL         

LEGISLAȚIE

LEGEA  NR.208/1997 PRIVIND CANTINELE DE AJUTOR SOCIAL

H.C.L. NR.148/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL. SALA DE POMENIRE

                     În baza Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social  pot  beneficia de  servicii sociale

gratuite sau  contra  cost  prestate  de  Cantina  de  ajutor  social  pe  baza  de  cerere  însoțită de acte

doveditoare  privind  componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii,

următoarele categorii:

 • persoanele care beneficiază de ajutor social în condițiile legii;
 • copiii cu vârsta cuprinsă între 3-16 ani școlarizați;
 • tinerii cu varsta peste 16 ani care urmează cursuri de zi;
 • pensionarii;
 • persoane izolate social care nu au susținători legali, lipsite de venituri;
 • invalizi si bolnavi cronici, aflați in situații de risc social;
 • orice persoană care, temporar nu realizează venituri pe o perioadă de cel mult 90 de zile.

Persoanele îndreptațite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social și care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social pot beneficia de serviciile cantinei cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fără  a se depăși costul meselor servite, calculate pe aceeași perioadă.

Documentele vor însoți cererea solicitantului, se efectuează ancheta socială la domiciliu sau reședință iar acordarea se face începand cu luna următoare depunerii cererii . Se emite dispoziția primarului și se încheie contractul de prestare a serviciilor sociale în două exemplare, unul înmânat persoanei singure/reprezentantului legal.

Una din persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de servicii sociale gratuite va efectua lunar  un număr de ore de muncă, multiplu de 24, corespunzător numărului de beneficii din familie.

Încetarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost se face în următoarele situații:

 • neprezentarea din 3 in 3 luni, a documentelor care atestă situația socio-economică a persoanei sau familiei;
 • neefectuarea orelor de muncă, în perioada de suspendare;
 • neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege;
 • nefrecventarea cursurilor școlare de către copiii în vârstă de peste 16 ani;
 • decesul persoanei singure;
 • neachitarea contribuției lunare;
 • neprezentarea persoanei singure/reprezentantului pentru ridicarea hranei;
 • în cazul în care se constată că beneficiarii vând produsele primite.

Suspendarea acordării serviciilor sociale gratuite sau contra cost se face  în următoarele cazuri:

 • neefectuare ore de muncă;
 • motive medicale;
 • plecări temporare din localitate;
 • beneficiarii nu se prezintă mai mult de 3 zile consecutiv pentru ridicarea hranei.

 

În cazuri de urgență, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială .

Acordarea și încetarea serviciilor sociale gratuite/contra cost prestate de Cantina de ajutor social se face  prin dispoziție scrisă a primarului.

 

 

 

ACTE  NECESARE  PENTRU  ÎNTOCMIREA  DOSARULUI  DE CANTINĂ

 

 • copie acte identitate (B.I., C.I.)
 • copie certificate de naștere
 • copie certificat de căsătorie
 • copie hotărîre divorț definitivă și irevocabilă
 • certificat medical eliberat de Expertiza Muncii/Certificat de încadrare în grad de handicap
 • copie act proprietate
 • adeverință atestare fiscală (soț și soție)-Taxe și Impozite
 • adeverință de venit(soț și soție)- Administrația Finanțelor Publice
 • adeverință de elev
 • copie cupon alocație
 • adeverință de la Asociația de proprietari(nr.de persoane)