martie 13, 2019

BIROUL PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE

BIROUL PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE

 

Persoanele varstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani (conform prevederilor art.6 lit.”bb” din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale cu modificarile şi completarile ulterioare) sau persoanele care au implinit varsta de pensionare stabilita de lege (conform prevederilor art.1, alin.4 din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin a aprobat prin Hotararea nr.87/2018 infiintarea Biroului protectia persoanelor varstnice in structura Directiei de Asistenta Sociala, care are ca principale atributii identificarea nevoilor si situatiilor de risc ale persoanei varstnice si gasirea de solutii in vederea evitarii marginalizarii si excluziunii sociale.

Activitatile care stau la baza indeplinirii obiectivelor specifice Biroului protectia persoanelor varstnice sunt: informarea beneficiarilor, efectuarea si redactarea de anchete sociale pentru persoanele varstnice care au domiciliul/resedinta pe raza Municipiului Drobeta Turnu Severin, completarea grilei de evaluare medico-sociala, emiterea dovezii, raspunsuri la petitiile persoanelor fizice sau juridice.

Dosarul de institutionalizare intr-un centru medico-social/de ingrijire si asistenta aflat in subordinea D.G.A.S.P.C. Mehedinti trebuie să conţină următoarele acte:

 • cererea de internare;
 • copie după documentele de identitate şi stare civilă
 • dovada veniturilor;
 • ancheta socială întocmită de primăria de domiciliu;
 • grila de evaluare medico-socială;
 • adeverinţa de la medicul de familie că nu prezintă risc pentru viaţa în comun (nu suferă de boli contagioase, dependenţă de alcool, tulburări psihice grave);
 • adeverinţă de la medicul de familie cu precizarea secţiunilor de care suferă conform diagnosticelor stabilite de medicii specialişti şi recomandarea acestuia privind admiterea în centru;
 • analize medicale (RBW,MRF, examen coproparazitologic);
 • actul de proprietate al locuinţei(copie xerox)
 • copie după biletele de ieşire din spital şi tratamentul recomandat de medicul specialist;
 • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap dacă este cazul
 • dovada ca nu poate beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu
 • dispoziţie curatelă dacă este cazul

 

 

Sari la conținut